Sklad.

Skladové hospodářství

Project Description

Aplikace Sklad je vhodná k vedení menšího až středního skladového hospodářství. Zejména vhodný je například pro servisní a montážní organizace, které při plnění zakázek vyžadují také vedení skladu materiálu.

Nová generace naší aplikace Sklad si zachovává všechny vlastnosti původní verze a přidává moderní způsob práce s položkami skladu pomocí košíku (známého z internetových obchodů). Pomocí košíku lze vybírat zboží z takřka kteréhokoliv místa v aplikaci a pak pohodlně operaci dokončit nebo operace na sebe navázat aniž by bylo potřeba zboží znovu vybírat. Košíků může mít jeden uživatel i více a je také možné si košíky mezi uživateli předávat.

Aplikace umožní veškeré pohyby zboží:

  • příjem
  • výdej
  • rezervace
  • objednávka
  • dobropis
  • návratka
  • reklamace

Součástí aplikace je také katalog zboží, kde jsou uloženy údaje společné nebo obvyklé pro jednotlivé položky včetně cen, zařazení, obrázků nebo informací od výrobce. Katalog je řazen hierarchicky ve stromu. U položek se dále rozlišuje kolik a jakých jednotek je potřeba při práci s položkou – příkladem více jednotkového popisu jsou kabely nebo trubky, kdy je třeba udržet přehled nejen o počtu kusů ale také o jejich délce v metrech. Na druhé straně jsou položky, kde je potřeba hlídat a evidovat sériová čísla – i s těmito údaji umí aplikace pracovat.

Při vydávání nebo rezervacích zboží se uplatňuje pravidlo FIFO (fronta) – což znamená, že přednostně jsou vyskladňovány nejstarší položky.

K dalším vlastnostem aplikace patří také hlídání minimálních skladových zásob, různé druhy přehledů o zboží a jejich pohybech (inventury), a v neposlední řadě napojení na další aplikace systému spinesys.

Sklad používá ke své činnosti moduly Adresář, Faktury vydané a Obchod. Lze jej však modifikovat jako samostatně stojící. Modulu Sklad využívá například i aplikace Servis.

Project Details

  • Date 7.12.2017
  • Tags Fakturace, Interní
Back to Top