Docházka.

Evidence a schvalování absence a plány práce.

Project Description

Systém pro evidenci docházky, absencí a plánů práce.

V první části aplikace je možné podávají žádosti o:

  • dovolenou,
  • náhradní volno,
  • home-office,
  • sick-day,
  • studijní volno,
  • služební cesty

Schvalování probíhá dle nastavení v aplikaci Organizační struktura. Pro vybrané typy lze nastavit nárok pracovníka za rok. Z tohoto nároku se jednotlivé schválené absence odečítají. Je tak hlídáno čerpání v průběhu roku. Každý uživatel tak má zároveň přehled o svých čerpáních a aktuálním zůstatku.

Jen evidence (bez schvalování) se pak týká:

  • nemocenské,
  • OČR . tzv. paragraf

K agendě služebních cest neoodělitelně patří také jejich vyučtování.

Všechny tyto absence se pak najednou zobrazují v plánovacích kalendářích a mailem zasíláných přehledech.

Druhou částí aplikace jsou plány práce. Jedná se o systém umožňující jednak vytvářet předem týdenní plány práce pro jednotlivé pracovníky a jednak umožní zápis vykazané pracovní doby. Tyto výkazy pak po uzávěrce generují přehledy hodin a je možné z nich generovat podklady pro mzdové náklady nebo do vyhodnocení Obchod.

Project Details

  • Date 26.11.2017
  • Tags Personalistika
Back to Top