Obchod.

Vedení obchodní korespondence

Project Description

Obchod je jednou z nejpoužívanějších aplikací informačního systému spinesys. Je určen k vytváření a zaznamenávání veškeré komunikace s vnějším světem (zákazníky i dodavateli), tedy veškeré korespondence (papírové nebo eletronické) a také všech jednání. Díky jednoduché stavbě aplikace založené na šablonách dokumentů lze libovolně přidávat a měnit typy a vzory dokumentů přímo uživatelem, bez znalostí překračujících uživatelskou obsluhu počítače (tj. na úrovni např. Wordu a Excelu). Snadno tak lze vytvořit libovolné množství nabídek, poptávek, dopisů, smluv, protokolů, zápisů z jednání … a mnoho dalších.

Jednotlivé šablony mohou obsahovat i vložené přílohy Word, Excel, a dalších aplikací. Mezi dokumenty a přílohami je rovněž připraven přenos údajů – například do smlouvy vložené jako příloha MS Word, lze přenášet automaticky číslo smlouvy, údaje o firmě, IČ, DIČ, bankovní spojení, adresu, apod. Vkládat lze samozřejmě také naskenované dokumenty nebo elektronické faxy. V aplikaci lze také centrálně shromažďovat všechny obchodní e-maily. Přímo připraven je také formulář pro záznam jednání včetně návaznosti na případná další jednání.

Všechny dokumenty lze přiřazovat jak k jednotlivým firmám, tak i k obchodním případům. Obchodní případy jsou pak jakýmisi složkami na dokumenty. Lze u nich hlídat různé termíny, hlídat splnění kontrolních bodů a vyhodnocovat je.

Z uživatelského hlediska systém nabízí mnoho zjednodušujících vlastností. Například: dokumenty, se kterými uživatel naposledy pracoval se uchovávají v jeho složce “moje dokumenty”. Veškeré dokumenty jsou mezi sebou provázány odkazy, takže nikdy netrvá nikdy příliš dlouho se k hledanému dokumentu dostat. Navíc aplikace využívá i obecných systémových vlastností platformy Lotus Notes/Domino – zabezpečení, fulltextové hledání, víceuživatelská práce …

Jednoduše lze také nastavit automatickou archivaci, kdy podle zadaných pravidel jsou uzavřené obchodní případy po uplynutí dané doby uloženy do archívvů dle roků.

Pokud je aplikace napojena na další aplikace jako jsou Faktury, Sklad nebo Směnovnice lze k obchodním případům snadno sestavit ekonomické vyhodnocení. Toto vyhodnocení přehledně na jednom místě dává přehled o všech vydaných a přijatých fakturách, o zboží vydaném k tomuto obchodnímu případu nebo o odvedené práci. Z těchto příjmů a výdajů sestaví závěrečné shrnutí v podobě rozdílu mezi náklady a výnosy.

Aplikace Obchod ke své činnosti vyžaduje aplikaci Adresář. Doporučené návazné aplikace jsou Faktury.

Project Details

  • Date 26.11.2017
  • Tags CRM
Back to Top