Personalistika.

Personální agenda firmy

Project Description

Soubor aplikací zahrnutých pod pojem Personalistika obsahuje zejména:

  • organizační strukturu,
  • evidenci zaměstnanci a údajů o nich,
  • zkoušky a certifikáty pracovníků,
  • docházka – dovolené, nemocenské, volna
  • služební cesty a jejich vyúčtování

Organizační schéma podle zařazení zaměstnanců vytváří mimo jiné přehled o hierarchii, který je pak využíván dalšími aplikacemi – například pro schvalování dokumentů a požadavků. Hierarchii lze libovolně měnit v průběhu používání aplikací.

Evidence zaměstnanců je nástroj pro vedení kompletní agendy o lidských zdrojích, pracovních poměrech a zpracování veškerých údajů, které s tím souvisí. Samozřejmostí je zde striktně řízený přístup k jednotlivým údajům o zaměstnancích, uchazečích, apod.

Firmám využívajícím různých profesí a odborníků se bude hodit soubor funkcí pro práci s certifikáty a zkouškami pracovníků. Zadáním všech zkoušek a certifikátů se systém sám postará o hlídání jejich platnosti a upozornění na blížící se potřebu obnovení.

Evidenci docházky, absencí, služebních cest, ale také plánů práce má na starost modul Docházka.

Project Details

  • Date 26.11.2017
  • Tags Personalistika
Back to Top