Směrnice.

Tvorba, evidence a zveřejňování interních směrnic.

Project Description

Tato aplikace pokrývá celý životní firemních dokumentů jako jsou směrnice, pravidla, postupy, apod. Proto jedna část aplikace se stará o vytváření, schvalování a revize dokumentů. V ní lze pomocí jednoduché konfigurace nastavit způsoby schvalování, revizí, nahrazování a uveřejňování jednotlivých dokumentů.

Druhou částí je vlastní knihovna aktuálně platných nebo starších již neplatných dokumentů přístupná všem (dle nastavení přístupových práv), kde lze snadno vyhledávat relevantní informace.

Samozřejmě je možno také použít funkci, která zajistí, že každý z vybraných uživatelů musí potvrdit seznámení s daným dokumentem.

Jako novou funkci lze doplnit možnost sestavovat testy a kvízy z vybraných informací a ty pak dále vyhodnocovat na úspěšnost…

Project Details

  • Date 26.1.2017
  • Tags Interní
Back to Top