Nástroje.

Evidence nářadí a nástrojů

Project Description

Ideální pomocník pro výrobní a montážní firmy – to je cíl pro modul Nástroje. Zahrnuje jak evidenci veškerých nástrojů, nářadí, přístrojů a zařízení, tak i celou řadu dalších funkcí, které s nimi souvisejí.

Evidence nástrojů a nářadí ukládá všechny základní údaje o položkách jako jsou:

  • základní údaje jako název, typ, rok výroby, příslušenství, apod.
  • evidenční údaje jako inventarní čísla, výrobní čísla, revizní čísla, …
  • údaje o pořízení datum pořízení, záruka, prodejce, cena…

Přímo do evidence lze skenovat dokumenty jako jsou záruční listy, návody, protokoly o zkouškách, apod.

Kromě evidence umožní aplikace také hlídání revizí, validací, kontrol a kalibrací. Jednoduše pro každou položku lze nastavit termín, a v nastaveném předstihu je pověřený pracovník upozorněn.

Připraven také systém zápůjček nářadí včetně historie a s hlídáním termínů vrácení. Při zapujčení se mohou také tisknout a podepisovat zapůjční listy nebo také průchodky vrátnici. Tiskové formuláře jsou konfigurovatelné dle požadavku.

V případě opravy přístroje se zapisují datum a důvod odeslání přístroje do opravy, lze zobrazit také celou historii oprav. Samozřejmostí je také hlídání termínu vyzvednutí z opravy.

Jen vybrané pověřené osoby mohout provádět vyřazení přístroje, k tomu je pak v evidenci vyhotoven zápis.

Aplikace Nástroje nevyžaduje ke své činnosti žádné další návazné moduly.

Project Details

  • Date 27.11.2017
  • Tags Interní
Back to Top