DMARC Mail-in.

Zpracování DMARC reportů.

Project Description

DMARC, což je zkratka pro Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance, je protokol pro ověřování e-mailů, který pomáhá organizacím chránit jejich domény před e-mailovými podvody a phishingovými útoky.

Aplikace DMARC Mail-in shromažďuje a analyzuje zprávy DMARC od zúčastněných příjemců e-mailů a poskytuje cenné informace o výsledcích ověřování e-mailů, včetně autorizovaných odesílatelů, neúspěšných pokusů o ověření a potenciálních zdrojů phishingových útoků. Uživatelé mohou dostávat upozornění na kritické události nebo podezřelé aktivity.

Jak už název aplikace napovídá konfigurace se provede jednoduše pomocí pravidla mail-in database v Domino directory, kterým se do aplikace nasměruje adresa pro DMARC reporty.

Back to Top