Spinesys.

Aplikace Spinesys

Pojem „firemní informační systém“ je již jistě notoricky znám. Velmi často ale označuje naprosto rozdílné produkty. Proto si zkusme popsat co si pod tímto pojmem představujeme my. Náš Spinesys je modulární stavebnice jednotlivých aplikací, které dohromady tvoří většinu nástrojů potřebných pro hladký a jednoduchý chod menší až střední firmy. Systém se maximálně snaží podpořit koloběh dokumentů v elektronické podobě, což přináší mnoho výhod (úspora tiskových nákladů, zrychlení oběhu dokumentů, zabezpečení, víceuživatelský přístup atd.).

Možná, že jste se s tím už také setkali: desítky různých tabulek v excelu, které se povalují různě na jednotlivých počítačích, každý uživatel má tu svou a nikdo jiný mu do ní nevidí a často se v ní ani nevyzná. Spousta informací se buď úplně ztratí nebo se složitě hledá někdy i dlouhé hodiny. O spoustě informací se ani neví, že existují. A to je přesně stav, se kterým si umíme poradit.

Systém Spinesys se skládá z celé řady jednotlivých aplikací (modulů) pro řešení konkrétních činností, tyto aplikace jsou pak buď samostatné nebo častěji propojené s dalšími.

Back to Top