Servis.

Helpdesk, support, ...

Project Description

Aplikace tohoto typu jsou také známy pod názvem Helpdesk, neboli systémy pro řízení a záznamy činností, které se provádí v rámci servisu a podpory v servisní organizaci nebo v oddělení podpory.

Naše aplikace se snaží procesy servisu maximálně zjednodušit a ulehčit. Je možné ji zavést jak do prostředí s vyhrazeným operátorem, který přijímá nové požadavky, tak to plně automatizovaného provozu, kde se požadavky samy řadí ve frontě a jsou podle zadaných kriterií rozdělovány přímo řešitelům.

K jednotlivým servisním zásahům je možno (ale nikoliv nutno) vést celou agendu:

  • čas strávený při řešení,
  • spotřebovaný materiál,
  • ujetá vzdálenost na cestě k řešení,
  • všechny zprávy, které si při řešení vyměňuje řešitel se zadavatelem,
  • předávání servisu mezi zodpovědnými osobami (řešiteli).

Pro vedoucí pracovníky jsou připraveny podrobné rozpisy, reporty a statistiky. Servis navíc obsahuje připravený fakturační modul umožňující jediným stiskem tlačítka sestavit fakturu za provedený servisní zásah nebo za celé vybrané období – v případě použití podporovaných systémů fakturace, nebo jen podklady pro fakturaci pro ostatní systémy.

Tato aplikace je unikátní také rozsáhlými možnostmi nastavení, kterými se přizpůsobuje konkrétnímu procesu ve firmě. Základním nástrojem jsou kódy práce, ceníky, karty zákazníků, číselníky řešitelů, šablony, a další. Samozřejmostí je také hlídání všech případných termínů, zdržení, apod.

Ke své činnosti vyžaduje aplikaci Adresář. Doporučené návazné aplikace jsou Faktury vydané a Sklad.

Project Details

  • Date 26.2.2017
  • Tags CRM, Fakturace
Back to Top