Faktury.

Project Description

Do kategorie Faktur patří moduly dva: Faktury vydané (tj. ty, které my fakturujeme zákazník¨ům) a Faktury přijaté (faktury, které jsme dostali od dodavatelů). Oba typy faktur a dokladů je možné přiřazovat také k obchodním případům pro další vyhodnocování.

Faktury vydané

Tento modul je určen zejména k snadnému vystavení faktur a to jak ručně, tak i automaticky z dalších modulů – například Sklad nebo Servis. Aplikace kromě klasické faktury umí sestavit také zálohové faktury, dobropisy a storna.
U jednotlivých faktur je hlídáno datum splatnosti. Volitelně je možné nastavit automatického agenta, který odesílá (Vám ke kontrole nebo přímo k dlužníkovi) upomínku na zaplacení za faktury po splatnosti.

Přímo v aplikaci se evidují i jednotlivé splátky faktur, samozřejmě možné jsou i částečné platby. Po napojení na modul Banka, je možné jednoduše párovat platby přímo s bankovním výpisem.Aplikace disponuje možností konfigurace velkého množství parametrů – od základních údajů až po volby několika druhů zaokrouhlování celkové částky.

Při využití obou fakturačních modulů (faktury vydané i přijaté), lze sestavovat také vzájemné zápočty.

Faktury přijaté

V tomto modulu se evidují příchozí faktury a doklady. Z příjatých faktur je možno zapsat do aplikace pouze několik základních údajů nebo také je celé přiložit jako přílohu (např. naskenovaný dokument). U jednotlivých faktur je hlídáno datum splatnosti. Volitelně je možné zapnout automatického agenta, která odesílá upozornění na blížící se datum splatnosti. Rovněž se zde zaznamenávají splátky faktur, možné jsou i částečné platby. Do dokumentu lze také přímo skenovat samotné přijaté faktury pro snazší hledání.
Po napojení na modul Banka, je možné párovat platby přímo s bankovním výpisem nebo generovat hromadné platební příkazy pro elektronické bankovnictví.

Project Details

  • Date 27.11.2017
  • Tags Fakturace
Back to Top